تفاوت آب معدنی و آب آشامیدنی

آب‌ ها به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول آب‌های معدنی و دسته دوم آب های آشامیدنی؛ آب‌های معدنی بایستی در طی چهار فصل سال که از چشمه ها ومنابع برداشت می‌شوند از نظر شرایط مواد معدنی موجود در آن ها، کیفیت و دیگر عوامل یکسان باشند و این آب‌ها در چهار فصل به صورت مرتب بررسی می‌ گردند که نباید شرایط آن تغییری داشته باشد اما دسته دوم آب آشامیدنی آبی است که می‌تواند تغییر فصلی داشته باشد و همچنین تغییراتی را در آب‌های آشامیدنی ایجاد می‌کنند که می‌توانند مقداری املاح به آن اضافه یا کم نمایند بنابراین آب آشامیدنی و آب معدنی تفاوت‌هایی دارند.

برای دریاف اطلاعات بیشتر با مشاوران و کارشناسان مگادریزل تماس داشته باشید.

مگا دریزل 6 نوع محصول دارد که تمامی آنها در سطح کشور در حال عرضه به هموطنان می باشد این محصولات بصورت زیر قابل بررسی و مشاهده می باشد:

  1. آب معدنی 200 سی سی ( جایگزین آب معدنی لیوانی )
  2. آب معدنی 300 سی سی
  3. آب معدنی کتابی جیبی
  4. آب معدنی نیم لیتری
  5. آب معدنی یک و نیم لیتری
  6. آب معدنی گالنی

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما به اشتراک گذاشته نمیشود.